دلم مینویسد

دوست داشتن را به من اموخت

تامن دوست داشتن را یاد بگیرم

عشق به من داد

تا عاشق شدن را یاد بگیرم

بیا و رحمی کن

اگر عشق نمیدانی

اگر عاشق شدن و عاشق بودن نمیدانی

مهر به که کسی نده تا فردا روزی دلش رو بشکنی

نه وانمود کن که عاشقی

و نه به معشوق بودنش دلبسته باش

همه و همه و همه و همه این کلمات و این جملاتم این است

که عشق نزد منو تو امانت است ...مبادا قدر امانت را ندانیم...

بدان و مطمئن باش که اگر این امانت را امانت داری نکنیم اخرت جوابی در مقابل

سراغاز و  سر انجام عشق نداریم

چه زیبا گفت انکه گفت

از سخن عشق ندیدیم خوش تر

/ 0 نظر / 12 بازدید