سونامی ژاپن سونامی قلبها است >>津波は、日本の津波の心です

سونامی ژاپن سونامی قلبها است                                        

津波は、日本の津波の心です

Tsunami is a Japanese tsunami hearts

 

 

 

 

 

イランイランの翻訳に同情して世界であなたと心から祈る

ما ایرانیان در ایران و در سرتا سر جهان ضمن همدردی با شما برای شما از صمیم قلب دعا میکنیم.

Iranians in Iran and the world in Translation sympathize with you sincerely pray            you


 

بنی آدم اعضای یکدیگرند      که درآفرینش زیک گوهرند

چوعضوی بدردآورد روزگار      دگرعضوها رانماند قرار

/ 1 نظر / 15 بازدید
sun

[گل] افرین به این هم نوع دوستی