اپیزود>>>بدترین ها

وقتی میشنوم خرابم میکنه حرف مردم میگم که از نادانی و ندانستن و کینه میگویند

یه شبه ابرویی که چند ساله به دست اورده رو میبرن

وقتی میبینم داغون میشم.غیبتو میگم.بابا بد بخت باید باشه تا از گناه کرده یا نکردش

دفاع کنه یا نه؟؟؟

وقتی میبینم و درک میکنم دلم میخواد نباشم.حسادتو میگم.غبطه خوبه اما حسادت نه.

یادت باشه هر چه قدر هم حسادت باشه انتهاش مرگه و میمیرم.

یه زندگی خوب یعنی

                                                         خدا

                                     با یه معشوق زمینی که درکت کنه

                                                       سلامتی

                                           بدون بغض و کینه و حسادت

/ 7 نظر / 12 بازدید
ساغر

آخ که واقعا گل گفتی. ریشه همه بد بختیا همین چیزاست مخصوصا حسادت[گریه]

باران

قشنگ بود رضا جان بروزم بدرود[گل]

سبز و سرخ

سلام اپیزود جون! چطوری یا نه؟! بد نیست یادی هم از ما بکنی. راستی به اون مجید ... هم سلام منو برسون.[کلافه][نیشخند]

یئونا

_______________________________$$$$آپم ____________________________$$$$$$آپم __________________________$$$$$$$آپم ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم ___________________$$$$$$$$$$$$$آپم _________________$$$$$$$$$$$$آپم ________________$$$$$$$$$$آپم _______________$$$$$$$$$آپم ______________$$$$$$$$آپم _____________$$$$$$$$آپم ____________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$آپم __________$$$$$$آپم __________$$$$$آپم _________$$$$$آپم _________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$آپم ________$$$آپم _________$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ______$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ____$$$$$$$$$$$$$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم _________$$$$آپم __________$$$ آپم ___________ $ نظر یادت نره!!!!!!!!

یئونا

بابا غیبت واسه مردم مثل سلام و احوالپرسی عادیه ناراحت نباش[چشمک]

یئونا

سینمادر 30 نما منتظر شماست[قلب]

یئونا

سلام آقا محمد رضا[نگران] حالت خوبه؟چرا دیگه نمیای؟[عجله]