داره بارون میباره...

                     

به نام خدای مهربانی که برای طراوت و شادابی من و تو ابرها را میگریاند
سپاس خدایی را که برای زدودن دل سیاه تو نه دل سیاه من ابرها را میگریاند
خدایا سپاس...
الان که دارم مینویسم داره بارون میباره
اره بارون
در اسمون این شهر بزرگ که ما ادما ساختیمش اما الان تووش گم شدیم
رو سر ساختمان های سر به فلک کشیده ای که دنیای بزرگمان را در 100 متر خلاصه کرده
رو سر ما ادمایی که فکرمان یک چیز است و اون یک چیز را تو میدانی
رو سر ما ادمایی که دچار روز مرگی شدیم
هر روز صبح زنده میشوم به سختی و هر شب میمیریم به راحتی
پشت پنجره به بارون نگاه میکنم چه زیباست بارانی که برای شادابی من میبارد
چه زیباست رعد هایی که گوشم را نجوا میدهند

و چه زیباست برق هایی که چشمم را زلال میکند

خدایا رحمتت به روی من باز شده است و درد من بسیار....دعا میکنم

خدایا سپاس

تهران اردیبهشت چهارشنبه ساعت 20:00 هوا بارونی

/ 1 نظر / 10 بازدید