اپیزود>>>تاوان

تاوان

خدایا از اغاز زندگیم تنها از تو خواسته ام همیشه نیازمندت بودم
همیشه از تو خواستم از تو خواهم و از تو خواهم خواست
خدایا از تو همیشه میخواهم
در سلامتی و بیماری در مستی و هشیاری در زندگی و مرگ
اما این بار دعایم نخواستن است
آری نخواستن
و آن نخواستن تاوان است تاوان
خدایا در زندگیم تاوان نصیبم مکن که من طاقت ندارم 

/ 10 نظر / 15 بازدید
ساغر

[گل] آمین یا رب العالمین

یئونا

دعای قشنگی بود محمد رضا جان[دست] حالا از کی هست؟

یئونا

من آپم با اخبار اسکار[منتظر]

یئونا

بیا دوتا بیوگرافی با دوتا تولد[قلب] راستی آپ نمیکنی؟[ناراحت]

سوزان

بالاخره منم آپیدم با چندتا کشتی[قلب]

سوزان

بالاخره منم آپیدم با چندتا کشتی[قلب]

ابوالفضل

سلام محمد جان چطوری داداش؟!! ببخش که نیستم میدونی که یکم سرم شلوغه مگه داری تاوان چیزی رو ژس میدی که مینالی ؟1 امیدوارم هرجاهستی موفق و ژیروز باشی بدرود[گل]

غزاله

سلام دوست عزیز... اپم خوش حال میشم سر بزنی[گل][گل]

یئونا

کججااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااییییییییییییییییی؟