سکوت

انسان به سکوت نیازمند است.در تنهایی یا در جمع در سکوت و در جستجوی خالق.
در اینجاست که توانایی درونی را که در خود انباشت کرده ایم در عمل انتشار میدهیم
آن را در انجام ناچیزترین وظیفه و در بزرگترین سختی ها به کار میگیریم.
سکوت پیش از آغاز خلقت بوجود آمده است و آسمانها در فضا پراکنده شدند
 بی هیچ  حرفی و سخنی .

آغاز با سکوت -مادر ترزا
 


 

                                  
         

 


/ 0 نظر / 13 بازدید