دلم مینویسد

اینجا ایران...
منطقه 021
همه جا شلوغ است.همه دغدغه دارند
ساعت 24:00این شهر امید به نفس کشیدن دارد نفس کشیدن نه فقط ازبهر نبود دود
نفس کشیدن از بهر بودن سکوت نبودن فریاد نبودن بوق...
اری کمکمک میخوابد
خواب فردا میبیند
فردا که قرار است چه اتفاقی در دامان این شهر افتد
سحرگاهان 5:00 صدا می اید صدای پروردگار
این شهر بیدار میشود تا مردم را بیدار کند
زمان میگذرد...
تیک...تیک...تیک
دوباره از سر خط
از خنده های زیبای کودکان تا گریه های غم انگیز پدران و مادران
اری این شهر دلش گرفته
این شهر ارزو دارد
که شود بهشتی برای کودکانش پدرانش مادرانش
تا فقط بخندند
خدا را ارزو کنند...

تمام اتفاقات این شهر تنها قسمت کوچکی از اپیزود بزرگ دنیا برای ماست.

/ 1 نظر / 14 بازدید
شروین

ارزوی من ارزوی این شهر است این شهر غمگین است