کمی سیاسی

٢٢ بهمن سبزها هم بیایند

٢٢ بهمن انحصاری نیست

٢٢ بهمن نه مال اصولگراست

و نه برای اصلاح طلب

٢٢ بهمن متعلق به عموم ایرانیان است


فارغ از هر گونه گرایش سیاسی

 

سبزها هم میایند تا بگویند که اگر اختلافی هم هست به خودمان ربط دارد نه به مستکبران

 

یادتان باشد مرزمان را باید مشخص کنیم

ما ایران را میخواهیم

٢٢ بهمن سبز قرمز ابی اصولگرا اصلاح طلب

همه پا به پای هم برای ایران

ایران ایران ایران 

 

 

 


/ 0 نظر / 12 بازدید