امروز شکستم

خدایا ...
خدایا سلام
خدایا این منم
این منم که تو را سر اغاز و سرانجام عشق نامیدم
خدایا این دل من است که مینویسد نه دستانم
خدایا این دلم است این احساس من است که با تو سخن میگوید نه عقلم
من اگر عاقل بودم صحبت از عشق نمی کردم
اری اری من یک دیوانه ام دیوانه ای که به عشق ایمان داره
این دیوانه عاشقه این دیوانه دیوانه زنجیری است
زنجیرعشق از مو تا ناخن پایش و از عقل تا احساسش را گرفته
اما نه زنجیر پولادین و اهنی
این زنجیر احساس اوست و کلید ان عشق
خدایا وقتت را نمیگیرم میدانم دل شکسته زیاد است
و منتظر تو
خدایا این قلب اری قلب من امروز شکست همین امروز
خدایا نمیدانم با قلب شکسته چه میکنی
نگفتم دل گفتم قلب چون اگر بشکند ادمی میمیرد
خدایا تو شاهدی اشک در چشمانم استخاره میکند بریزد یا نه
خدایا تو رو به عشق پاکت نه به عشق زمینی من که امروز شکست
وجونم رو گرفت
قسم میدهم فقط کمکم کن گریه کنم
کمکم کن گریه کنم  کمکم کن گریه کنم
وگرنه مـــــــــی مــــــیِرم 

/ 2 نظر / 18 بازدید
روهان

گاهي وقت‌ها شعر هم لازم است ياد كه بگيري راحت‌تر مي‌تواني نان پنير و دردت را بخوري و جيك نزني بي خودي نخندي بي هدف توي خيبان ها گز نكني. و اگر هم دلت بخواهد فروبريزي آوار نشوي روي سرت عشق‌هايت! سلام من توي روهان گاهي وقت‌ها دلم تنگ مي‌شود

دلخسته

سلام الهی بمیرم داداش کوچولوم! شعرت خیلی قشنگ بود. منم دنبال همچین شعری می گشتم بذارم تو وبم ولی دلم نیومد دلنوشته های تو رو بذارم! به منم سر بزن حالم بهتر از تو نیست بای داداشی [گل]