تبسم...

تبسم...

این واژه را دوست دارم!

تبسمی از ته دل ... تبسمی سرمست...

تبسمی فارغ از پیچ و خم زندگی...

تبسم تو ... زیر بارون...!!!

/ 0 نظر / 23 بازدید